Dødslek i Ølen

De raserer biler, båter og mopeder, råkjører med folk på taket og tenner på seg selv. Årsak: De kjeder seg.