Friele skal vandre på byen

Etter mønster fra tidligere politimester Rolf B. Wegner skal ordfører Herman Friele møte bergenserne på hyppige vandringer i byen.