Vil sende anoreksi-pasienter til utlandet

Rikstrygdeverket foreslår at norske anoreksi- og bulimipasienter skal få behandling i utlandet.