Taletap utløyser advokatoppgjer

Eit forlagt advokatbrev kan utløysa erstatning frå rettshjelpsforsikringa overfor taleskadde Hans Martin Fjellandsbø (43).