Slik blir budsjettet for Hordaland

Regjeringen foreslår å sette av midler til fremskynding av planlegging av Jondalstunnelen.