Mellom optimisme og svartsyn i nynorsk-land

Ifølgje den eine språkeksperten har nynorsken har hatt suksess med djupe innhogg i bokmålet. Den andre hevdar at dialektfrisleppet frå 1970-talet har vore øydeleggjande.