Bergen kan få «universitetsfengsel»

Stortinget ber regjeringen undersøke mulighetene for å etablere et såkalt universitetsfengsel i Bergen. Det blir i så fall det første i verden.