Millionbutikk for filmselskapet

Knapt noe enkelt dyr har samlet slik pengesummer som superstjernen Keiko.