Mer sopp i leiligheter

Det er funnet helseskadelig muggsopp i flere av leiligheten i Frydenbølien 5.