Foreldrene får 26 SFO-millioner

I fjor hevdet byrådet at det bare var krevd seks millioner kroner for mye til skolefritidsordningen. Nå innrømmer byrådet at tallet er mye høyere.