- Ikke kutt i eldreomsorgen

Fylkesmann Svein Alsaker ber kommuner med anstrengt økonomi om å skjerme eldreomsorgen i neste års budsjetter.