Hardangerbru-millioner til barn og eldre

Byrådet vil trekke ut Bergen kommunes andel på 27 millioner kroner i Hardangerbrufondet. Pengene skal brukes til drift av barnehage, skole og hjemmehjep-tjenester.