Byrådet skjermet ikke barn og unge

Byrådet har ikke klart å skjerme barn og unge fra kutt, slik bystyret forutsatte i juni. Høyre er ikke fornøyd med byrådet, men vil ikke forskuttere støtte til et mistillitsforslag.