- Lovstridig ambulansekutt

— Helse Førde bør trekkje tilbake vedtaket om kutt i ambulanseberedskapen, seier professor Henning Jakhelln.