Fryktar at ulven drep fleire sauer

Hittil er det mistanke om at ulven har drepe 13 sauer i Sogn. Kor mange kadaver som kan liggje i terrenget, veit ingen. Bonde Agnar Gåserud fryktar det kan vere mange.