Døydde etter okseangrep

Bonden frå Gaular som vart angripen av ein okse sist veke, døydde laurdag av skadene.