Pensjonsfondet redusert etter terror

Terrorhandlingene i USA har redusert kapitalen til Bergen kommunale Pensjonskasse med nærmere 40 millioner kroner.