Vil ha snøggbåtrute Rosendal-Bergen

Komite for miljø og samferdsel i Hordaland vil opprette snøggbåtrute mellom Rosendal, Flesland og Bergen frå 1. mai neste år. Ruta må etablerast innafor den budsjetterte tilskotsramma for 2002.