Onkel politibesøk halvert på ett år

Politiet retter en innstendig bønn til rektorene ved Bergens grunnskoler: - Inviter oss på besøk!