Uro om kvinneforskningen

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen føler seg nedleggingstruet. Bare tull, sier Asbjørn Bjørnseth.