- Greitt med avklaring

Permitteringsvarslet ved Odda Smelteverk kom ikkje som noko sjokk på dei som framleis er tilsette ved Odda Smelteverk.