Flere timer i matematikk

Elever i 6- og 6. klasse skal få en ekstra time i matematikk i uken. Flere jenter skal stimuleres til å velge matematikk.