Øker ikke matkontrollen i sommer

Til tross for rekordhøye temperaturer den siste tiden, intensiverer ikke Næringsmiddeltilsynet i Bergen kontrollen av mat som ligger i kjøledisk.