Pengepremier til flinke kollektivbyer

Bergen og andre store norske byer vil få pengepremier fra staten fra 2004 dersom de er flinke til å få folk over fra bilen til bussen.