Oddekalv frykter Bybane-dødsfall

Miljøvernforbundet mener det er uforsvarlig å la Bybanen gå langs byens vannhull. - Bare tenk deg en lørdagskveld med masse folk og fyll.

Publisert Publisert

FARLIG: Miljøvernforbundet vil ha en ny utredning som ser på risikoen ved å legge traseen langs skjenkestedene på Bryggen. ILLUSTRASJON: TOR SPONGA

 • Janne Bjørgan
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Både kommunens fagfolk og Bybanen selv mener traseen over Bryggen er best. Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund, mener det er en dårlig idé.

Kurt Oddekalv Foto: BÅRD KRISTIAN BØE

— Etter mitt skjønn er det helt uforsvarlig, sier Oddekalv, og utdyper:

— Nå har vi allerede fått ett dødsfall og nærmere 60 såkalte hendelser på den sørgående Bybanen. Så skal den nordgående gå gjennom den tettest befolkede delen av Bergen i 40 kilometer i timen. Bare tenk deg en lørdagskveld med masse folk og fyll.

- Vi frykter flere dødsfall

Miljøvernforbundet krever derfor en ny utredning som ser nærmere på risikoen ved å legge traseen langs skjenkestedene på Bryggen.

I en høringsuttalelse skriver forbundet at «en av de største manglene på utredningene og tilleggsutredningene er mangelen på en seriøs risikoanalyse av ulykker, inklusive dødsfall, ved å la Bybanen gå rett utenfor mange titalls skjenkesteder», og at de frykter «mange dødsfall og store skader om Bybanen skal kjøre over Bryggen».

Oddekalv mener de mange skjenkestedene langs Bryggen utgjør en ny problemstilling i utredningen.

— Slike ting må også konsekvensutredes. Dette er en alvorlig sak. Vi frykter flere dødsfall, sier Oddekalv.

- Nattelivet ikke vurdert

Plansjef Mette Svanes i Bergen kommune henviser til sårbarhetsanalysen som ble utført i den første utredningen. Der vurderes trafikksikkerheten til moderat risiko for Bryggen-traseen.

Mette Svanes Foto: TOR HØVIK

Analysen peker på at bysituasjonen i området har mange brukergrupper, men går ikke inn på nattelivet langs strekningen.

— Vi har ikke vurdert det spesielt knyttet til skjenkesteder. Sikkerhetsanalysen ser på trafikksikkerheten på et overordnet nivå, og identifiserer en del farer og risikomomenter. Risikoen vurderes til moderat fordi kjøremønsteret endres. En positiv side med dagalternativet er at trafikken vil bli redusert, noe som bedrer trafikksikkerheten for fotgjengere, sier Svanes.

Både analysen og Svanes peker på at det vil bli utført nye vurderinger når trasé er valgt.

— Vi har utredet det som skal være beslutningsrelevant for trasévalg, så ser vi på tiltak for å eventuelt bedre sikkerheten i reguleringsfasen. Det er viktig å se på trafikksikkerheten nå også, men vi mener den ikke blir vesentlig forverret, sier hun.

- Må tenke på utelivet

Leder for trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, Jens Kleppe, mener at de mange fotgjengerne som er ute nattestid må tas i betraktning.

Jens Kleppe Foto: ØRJAN DEISZ

— Jeg regner med at det vil bli foretatt en risikoanalyse på denne strekningen, slik det ble gjort med den sørgående. Da er det et moment at Bybanen vil gå åpent blant mange fotgjengere, sier Kleppe, og legger til:

— Det gjelder ikke bare nattestid. I dag blir Bryggen blir brukt til en rekke arrangementer i løpet av året, og vi har til tider stengt trafikken gjennom området på grunn av dette.

Kleppe forteller at det har vært alvorlige trafikkulykker på strekningen, men at han per i dag ikke har inntrykk av at området er spesielt belastet. Heller ikke nattestid med berusede fotgjengere.

— Dette kan ha en sammenheng med at øvrige trafikanter kanskje er spesielt oppmerksomme. Her kan det imidlertid være små marginer som skiller uønsket atferd fra alvorligere ulykker. Berusede personer har ikke samme vurderingsevne som edru personer, og det er derfor grunn til å være spesielt opptatt av trafikksikkerheten rundt en nokså stillegående bybane, sier han.

Politiet ikke spurt om råd

Politiet har ikke deltatt i konsekvensutredelsen av hvor Bybanen til Åsane skal gå, men Kleppe antar at de kommer på banen når reguleringen av traseen starter.

— Vi var involvert under utbyggingen og i sikkerhetsgjennomgangen av den sørgående traseen til Nesttun, og regner med å være det når traseen fra sentrum og videre nordover planlegges, sier Kleppe.

Miljøforbundet er i høringsuttalelsen også kritisk til en heving av bybanetraseen langs Bryggen, som de forstår at kan bli på to meter.

Plansjef Jensen beroliger med at det ikke er tilfelle:

— Nivået på Bybanen er lagt til å være to meter over gjennomsnittlig havnivå. Dagens nivå på terrenget varierer fra halvannen til to meter, det vil si at utredningene legger til grunn en terrengheving på inntil 50 centimeter.

Delte meninger

Bybane-alternativet over Bryggen har vært heftig debattert i Bergen i de siste par årene. Her bare noen av dem som har tatt standpunkt så langt:

 • Fagfolkene i Bergen kommune ser Bryggen, det såkalte dagalternativet, som den beste traseen. Flertallet av politikerne vil også ha dette.
 • Riksantikvaren mener Bryggen-alternativet er «uakseptabelt». Byantikvaren har derimot kommet til en helt annen konklusjon.

Bør Bybanen gå over Bryggen? Si din mening.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. - Bybane over Bryggen er best

 2. Frykter verdensarven drukner

 3. Schjelderup: - Mæland er en trussel mot verdensarven

 4. Mener Riksantikvaren har inhabile rådgivere

 5. Riksantikvaren går mot Bryggen-bybane

 6. Over 150 høringsuttalelser

 7. Politikerne forvirret etter Riksantikvarens «nei»

 8. Sier nei til tunnel i Sandviken

 9. Ap vil utrede lang tunnel

 10. Vil utrede bybanetunnel herfra

 11. Rundetårn kan bli revet