Den ser ut som en benk blant andre benker, men den observante byvandrer vil kanskje legge merke til et skinnende blankt skilt på siden som gjør at den brune benken skiller seg ut fra de fleste andre sitteplasser på Torgallmenningen. Den en gang så kjente Politikerbenken står ved Narvesen-kiosken vis-à-vis Den blå stein. På skiltet kan man lese:

«Politikerbenken: Reservert for møte mellom politikere og byens innbyggere, mandager, torsdager og fredager i tiden 11.00-13.00.»

Demokratifremmende

politikerbenken04.jpg

Politikerbenken ble plassert på Torgallmenningen den 5. oktober 1998. Den var ment å være et slags demokratifremmende innslag i bybildet, en møteplass for de folkevalgte og folket som valgte dem. Rundt benken skulle borgerne kunne lette sine hjerter, og politikerne kunne trene seg på å lytte mer enn de snakket.Men mandag klokken 11.55 er det ingen politikere eller samfunnsengasjerte borgere å se ved benken ved Narvesen. Kanskje ikke så rart: etter nøyere undersøkelser viser det seg at politikere ikke har møtt opp ved benken på over et tiår.

Visste ikke at den fantes

Da BT kontaktet Frank Wessels i Bystyrets kontor var ingen der engang klar over at politikerbenken fantes.

— Nei, dette visste ingen her på kontoret noe om. Det er ingen politikere som pleier å møte opp på det tidspunktet. Vår teori er at hele benken rett og slett er gått i glemmeboken, og ikke er blitt tatt i bruk på i hvert fall femten år, sier han.

Nå lover Wessels at noe skal gjøres med den glemte Politikerbenken.

Skal finne en løsning

— Ja, dette må vi få en orden på. I første eller andre møte etter sommerferien skal vi ta opp dette problemet i Forretningsutvalget. Vi kan ikke ha en benk hvor det står at politikere skal møte opp uten at de gjør det. Et alternativ er å fjerne benken, men dette må vi ta stilling til på møtet.

5.oktober 1998 skrev BT om åpningen av den nye møteplassen. Allerede tre uker senere skrev BT en sak om manglende oppmøte fra borgere, det ble begrunnet med dårlig vær. I artikkelen kunne man lese: «Hvis dette fortsetter vil initiativet dø bort av seg selv.»

Det kan virke som om den dystre spådommen er gått i oppfyllelse.