• PÅSKRUDD: Bybanevognene som står ved depotet på Kokstad må store deler av året ha både varme og teknisk anlegg påskrudd døgnet rundt. Det bruker for mye strøm, mener Bybanen AS. FOTO: ARKIVFOTO: EIVIND SENNESET

Høy strømregning for parkert bybane

En fjerdedel av all strømforbruk til Bybanen skjer mens vognene står i ro. Det vil Bybanen AS nå gjøre noe med.