• GJØA-DUO: Plattformsjef Arild Jåsund (GDF Suez) til v. og prosjektdirektør Kjetel Digre (Statoil) følgjer ferdigstillinga av 36.000-tonnaren Gjøa ved Aker Stord. Foto: Ove A. Olderkjær

Gjøa i rute tross røyr-rør

Gjøa-plattforma blir ferdig i tide trass utskifting av 9000 defekte røyrdeler. Men prislappen har auka til 33 milliardar kroner.