Trafikkulykke på Voss

En mann (85) er kjørt til sykehus.