Oske stoppa dronninga

Dronning Sonja har avlyst besøket i Sunnfjord. Årsaka er at oskeskyer frå Island har stengt Førde Lufthamn.