Dameferjo

Dei er der. Og det blir fleire av dei. Men kor ofte køyrer du ei ferje der alle matrosane er kvinner?