Kripos til Vik

Kripos er venta til Vik i Sogn i dag for å finna ut om brannen ved Hopstock Hotell var påsett.