Skal undersøke bygningene

I løpet av dagen skal eksperter vurdere sprekkdannelsene i de fire husene som ble evakuert i natt.