Pøser ut kjemikaliar mot resistent lakselus

Bruken av kjemiske middel mot lakselus eksploderte i fjor. Over 5000 kilo blei pøst ut i oppdrettsanlegga. Det er 23 gongar meir enn året før.