• FULLT: Verken her i Bergen fengsel eller andre steder var det varetektsplasser å oppdrive, da politiet torsdag ønsket å fengsle en kvinnelig serietyv. Hun ble løslatt mot meldeplikt. - Svært uheldig, mener politijurist.

Måtte slippe serietyv på grunn av plassmangel i fengslene

Kvinnen tilsto nær 30 butikktyverier i Bergen sentrum. Plassmangel i fengslene gjorde at hun ble løslatt. - Svært uheldig, mener politiet.