Truer med utmeldelse

Lindås og Fjell rasler med sablene i havnen.

Publisert Publisert

KRITISKE: Eli Berland i Fjell og Astrid Aarhus Byrknes i Lindås er ikke fornøyd med utviklingen i havnesamarbeidet. Foto: Sindre Thoresen Lønnes, Tor Høvik (arkivfoto)

De to kommunene innehar flere av de viktigste havnene i havnesamarbeidet mellom Bergen og omegnskommunene. Det mener de ikke gjenspeiles i forslaget til ny organisering av havnen.

Les også

Krangler videre om milliardeiendommer

Fredag vedtok styret i havnen at dagens havnesamarbeid bør oppløses, og et nytt samarbeid etableres i form at et interkommunalt selskap.Forslaget til nå har vært at Bergen kommune skal eie 70 prosent av det, mens resten av eierkommunene skal dele de gjenværende 30 prosentene. For lite, mener Eli Berland (H), ordfører i Fjell kommune.

— Vi har stilt flere spørsmål rundt dette. En slik fordeling mener vi ikke er god nok.

Bidrar med penger

Hun påpeker at Fjell kommune, via havner som CCB og Ågotnes, bidrar med mye penger inn i havnekassen gjennom de anløpsavgiftene de henter inn fra skip som legger til ved kaiene.

— Det er snakk om millionbeløp som går inn til havnekassen. Da stiller vi oss undrende til den fordelingen som foreslås.

Mandag skal Lindås og Fjell i arbeidsmøte for å diskutere havnesamarbeidet. Berland sin ordførerkollega, Astrid Aarhus Byrknes (KrF), legger ikke skjul på at stemningen er anspent. Torsdag behandlet kommunestyret en sak om havnevesenet.

— Det var ikke en sak som ble klubbet raskt igjennom. Debatten rundt saken gjenspeilte den frustrasjonen som er, og flere tok til ordet for at Lindås og Fjell nå må få fortgang i prosessene med å melde seg ut av samarbeidet, sier Byrknes.

Selvkost

Som BT skrev i går er summen som Bergen skal betale havnevesenet for havneeiendommene de overtar, ennå ikke avklart. Byrådet i Bergen og regjeringen skal gå i dialog om dette.

— Eiendomsspørsmålet må avklares, og Lindås må få sin rettmessige del i det økonomiske opplegget som må komme, sier Byrknes.

Havnedirektør Inge Tangerås påpeker at anløpsavgiftene uansett skal gå til å betale for havnens utgifter i forbindelse med anløpene, og ikke noe som havnevesenet kan gå i pluss på.

Publisert