- Det er rom for budsjettkutt

Regjeringen mener Kriminalomsorgen må effektiviseres, og at det ikke nødvendigvis er behov for økt bemanning i fengslene.