Kommunene i Norge har frist på seg til 31. desember 2015 med å tilfredsstille nye krav til renseanlegg og ledningsnett i avløpssektoren.

Men et tilsyn som nylig ble utført av Fylkesmannen i Hordaland, viser at en rekke kommuner ikke vil klare å fullføre arbeidet innen den fristen.

Askøy, Os, Fjell, Stord og Kvam får refs for at kommunene ikke vil klare kravet til primærrensing fra tettstedene i kommunen. Kravet er at størstedelen av partikkelforurensningen skal fjernes.

— Tar for lang tid

Årsaken er at planlegging og prosjektering av avløpsanleggene med overføringsledninger og vedtak om plassering av avløpsanlegg i kommunene tar lengre tid enn forventet, skriver Fylkesmannen i en pressemelding.

Kommunene i Hordaland skal investere fem-seks milliarder i nye renseanlegg de neste årene. Men planleggingen går for tregt.Stord kommune har for eksempel ennå ikke vedtatt tekniske løsninger og lokalisering av nye hovedavløpsanlegg. Det er ventet at planen blir ferdig i februar 2015, bare ti måneder før anlegget etter fristen skal være ferdigbygget.

Halvparten av kommunene kunne ikke dokumentere at rensekravene for utslipp til vann i 2013 var holdt.

Bergen forsinket

Bergen vil ikke klare kravet når det gjelder såkalt sekundærrensing, det vil si fjerning av løst organisk materiale. Men her planene kommet lenger, og i løpet av 2015 skal både Kvernevik og Holen renseanlegg settes i drift. Flesland renseanlegg må vente til 2016, mens det nye anlegget i Ytre Sandviken allerede er i drift.

«Når disse anleggene er ferdige, vil avløpsvannet fra om lag 90 prosent av innbyggerne i kommunen ha tilfredsstillende rensing» skriver senioringeniør ved miljøvern— og klimaavdelingen hos Fylkesmannen, Sissel Storebø.

Truer med tvangsmulkter

Mens kommunene stort sett får gode skussmål for den daglige driften av de eksisterende renseanleggene, står de til stryk når det gjelder å forberede seg på ekstremvær og klimaendringer.

«Fylkesmannen er ikke tilfreds med at kommunene ikke har gode nok miljørisikovurderinger, og dermed ikke er forberedt på å tilpasse avløpssystemet til fremtidige klimaendringer» skriver Storebø i sin konklusjon.

Hun skriver at de vedtatte handlingsplanene ikke blir fulgt, og at det kan det føre til fare for forurensning av sjø og vassdrag.

«Fylkesmannen vil følge opp kommunene til alle avvikene er rettet. Vi vil også vurdere å sette nye tidsfrister og fatte vedtak om tvangsmulkt ved manglende fremdrift» advarer Storebø.