- Han var ein brubyggjar mellom menneske, han var utadvent og sosial. Han levde heile tida, og var til stades.

Svært mange ville følgje Øygarden-ordførar Otto Harkestad til grava.