Takket lærdølene for innsatsen

Kongen kom hjem til sine da han besøkte dem som mistet alt i brannen.