• REFS FRA ARBEIDSTILSYNET:

Krever slutt på garasjerøyking

Ansatte i Hordaland fylkeskommune har røykt jevnlig i et garasjelokale. Nå har Arbeidstilsynet grepet inn for å få de til på stumpe røyken.