I anmeldelsen kommer tilsynet med skarp kritikk av forholdene ved bedriften, melder NRK. Tilsynet mener blant annet at manglende kontroller, vedlikehold og manglende risikovurderinger må ses på som graverende lovbrudd. Nordfjord Kjøtt avviser beskyldningene.

En slovakisk arbeider mangler en finger etter en arbeidsulykke — denne hendelsen er anmeldt av Arbeidstilsynet. En annen arbeider fra Slovakia fikk alvorlige syreskader, men bedriften meldte aldri fra om uhellet til Arbeidstilsynet, skriver NRK.

Bedriften drar også på hjemmebesøk når ansatte er syke med egenmelding, noe administrerende direktør, Geir Egil Roksvåg mener de er pålagt av ut ifra arbeidsmiljøloven.

— Vi har etter slike kontroller sendt veldig mange til sykehus og egentlig reddet liv med å gjøre det, sier Roksvåg.

Tilsynsleder Rune Ravnestad ved Arbeidstilsynet i Sogn og Fjordane sier bedrifter ikke er pålagt å gjøre hjemmebesøk.

— Det loven sier, er at arbeidstaker med sykemelding skal følges opp, og at det skal være rutiner for dette, sier Ravnestad.

Daglig leder ved Nordfjord Kjøtt, Geir Egil Roksvåg, mener det ikke er riktig at bedriften ikke prioriterer HMS, og at en ny arbeidsmiljøundersøkelse viser dette.