Midler til rehabilitering av De naturhistoriske samlinger var Universitet i Bergens hovedkrav i statsbudsjett. Pengene kom derimot aldri da finansminister Siv Jensen la frem sitt statsbudsjett 8. oktober, noe som betyr at arbeidet med universitetsmuseet risikerer å stoppe opp.

Nå varsler Venstre at de vil legge press på regjeringen for å få fullført del to av byggeprosjektet. I sitt alternative statsbudsjett som legges frem mandag, foreslår de å bruke 20 millioner kroner på tiltaket.

— Dette er et utrolig viktig signalbygg, sier Venstres parlamentariske leder Terje Breivik.

Storstue

De naturhistoriske samlinger har vært en viktig del av Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen, Bergen og Vestlandet siden åpningen i 1866. Samlingene er nå under rehabilitering. Sørfløyen får en aula og kafé, og skal etter planen åpnes høsten 2015. Denne delen av prosjektet er fullfinansiert.

Den neste fasen i prosjektet er rehabiliteringen av midtbygningen og nordfløyen, som skal romme utstillinger og rom tilrettelagt for skoleelever, publikum og museumsdrift. Denne delen av prosjektet er derimot ikke fullfinansiert.

— Jeg var overrasket over at det ikke lå inne oppstartsmidler til byggetrinn to, sier Terje Breivik og legger til:

— Vi vet jo hvor viktig dette er for UiB og Bergen. Ja, dette har jo nasjonal verdi, og sett i lys av at regjeringspartiene har så tunge aktører fra Bergen, samt at Høyre og Frp styrer byen, så hadde jeg ventet mer. En av grunnene til at Venstre har så mange saker fra Bergen inn i sitt alternative budsjett er at jeg har lokale bystyrerepresentanter som mer eller mindre kontinuerlig minner meg på hvor viktige disse sakene er. Jeg antar jo at de andre partiene også har velfungerende lokallag, så sånn sett er jeg litt overrasket, sier Breivik.

UiB-direktør Dag Rune Olsen har tidligere uttalt at det er helt avgjørende for dem å få fullført museumsprosjektet.

— Det er også viktig å få det avsluttet slik at vi kan gå løs på nye oppgaver, sa han til nettavisen På Høyden før statsbudsjettet ble lagt frem.

— Dette bygget kommer til å bli en storstue for Bergen, spår Terje Breivik.

Venstre har lagt inn 20 millioner kroner til tiltaket, men UiB skal ha bedt om 15 millioner kroner.

Satser på litteraturhus

Venstre foreslår i sitt statsbudsjett også å bevilge åtte millioner kroner til de tre litteraturhusene i Oslo, Bergen og Fredrikstad. I hovedstaden har det vært øvd kraftig press på politiske myndigheter om at staten må på banen for å redde Litteraturhuset der. Men også i de andre byene skal det være tilsvarende behov. Politikere fra Hordaland møtte for få uker siden representanter fra det bergenske litteraturhuset. Der ba de om to millioner kroner, noe Venstre ønsker å gi dem.

— De er kommet i en fase hvor de første bevilgningene er i ferd med å ta slutt og er svært avhengig av å få bidrag fra det offentlige for å holde oppe det driftsnivået de har, sier Breivik.

Han skryter av hva Litteraturhuset i Bergen har fått til og mener det er viktig at staten følger opp.

— På rekordtid er dette blitt en veldig spennende institusjon i bybildet.

— Er de to millionene en fast post på statsbudsjettet eller en engangsbevilgning?

— Det blir forhandlingen som må avgjøre dette, sier Venstre-toppen.

Kutter bort skatteletter

Breivik forteller at Venstre også trekker frem tre andre saker i det alternative statsbudsjettet som han mener har stor betydning for Vestlandets hovedstad.

Belønningsmidlene til kollektivtransport foreslås doblet fra en til to milliarder. Det betyr at Bergen sin årlige andel vokser fra 70 til 140 millioner.

Det foreslås bevilget 250 millioner til et tredje såkornfond. BT har tidligere skrevet at bergensbaserte ligger godt an til å få tilgang på disse midlene.

Venstre foreslår også å bevilge tre milliarder i grunnkapital til et nytt statlig investeringsselskap. Dette har fått navnet Fornybar AS. Venstre foreslår at dette skal ha hovedkontor i Bergen.

  • Aftenposten skriver torsdag at Venstre vil kutte halvparten av regjeringens skatteløfter. Det utgjør cirka fire milliarder kroner. Forhandlingene mellom Frp, Høyre, KrF og Venstre om å få på plass et statsbudsjett innledes mandag.