Krasj i Nyårdstunnelen

Skapte store trafikale problemer.