• I SVARTE: Dette bildet er fra i fjor. Det svarte er rester fra året før. Matblekksoppen bretter seg ut som en paraply, går i oppløsning og blir til blekkaktig væske. - Jeg har helt til nå trodd at det svarte har vært noen som har smurt tjære eller lignede på dem, men innser nå at dette sannsynligvis er en del av hele prosessen, og at alt det svarte er fra forrige utbrudd! Også det du ser på veggen har nok samme forklaring, sier styreleder Torbjørn Mohn i Fløentoppen borettslag. FOTO: TORBJØRN MOHN

Soppen laget hull over hele garasjen