• SLÅR TILBAKE: Assisterende fylkesmann Rune Fjeld mener Bergen kommunes fremgangsmåte vanskeliggjør gode og demokratiske medvirkningsprosesser. ARKIVFOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Krangler nå igjen

Fylkesmannen vil ha enda strengere parkeringsbestemmelser, og ber departementet stramme inn. - Uhørt å komme med dette nå, mener byråd Filip Rygg.