• VALGLOKALE: Folk sto i kø for å stemme i Rådhuset i Bergen i går. FOTO: Odd Mehus

Bommet med 30 prosentpoeng

Tallkrøll utløste rapporter om rekordlav valgdeltakelse.