Pengemas splitter bispene

Biskopene er uenige om hvor mye de kan mase på kirkegjengerne om offergaver.