Sjøvann renner rett ned i veibanen

Arbeidet med å sprenge vekk Rocknes-grunnen er i gang. Det får øyboerne merke på kroppen.