• (1/8)
    Boss 4.jpg FOTO: Leif Gullstein

- Rottene kommer

Fjernes ikke bosset etter helgen, blir neste uke kritisk.